Logo bota

ZombieBot - Komendy


4FUN
# Komenda Opis
1 avatar Wyświetla twój awatar lub wybranego użytkownika.
2 moneta Rzut monetą.
3 losuj Losuje liczbę z podanego zakresu.
4 meme Sends a random meme
5 overlay Nakładka na twój awatar lub wybranego użytkownika.
6 skin Wyświetla skina z minecrafta gracza o podanym nicku.
7 tymbark Wysyła losowy tekst spod kapsla od Tymbarka.
INFO
# Komenda Opis
1 botinfo Wyświetla informacje o bocie.
2 help Wyświetla informacje dotyczące komend.
3 ping Wyświetla ping bota.
4 serverinfo Wyświetla informacje o serwerze.
5 userinfo Wyświetla informacje na twój temat lub na temat wybranego użytkownika.
6 vote Wyświetla linki do głosowania na bota.
MODERACYJNE
# Komenda Opis
1 autoroles AutoRoles management
2 ban Banuje wybranego użytkownika.
3 clear Usuwa podaną ilość wiadomości.
4 embed Tworzy embeda z podanym tytułem oraz treścią.
5 kick Kicks the selected user out
6 slowmode Sets the slowmode of sending messages on the channel.
7 tempmute Mutes the selected user
8 unban Odbanowuje użytkownika o podanym ID.
9 weryfikacja Zarządzanie weryfikacją